Stress en burn-out

Stress op het werk

De inspectiedienst die toezicht houdt op het Welzijn op het Werk gaat controleren of werkgevers voldoende ondernemen om hun werknemers te behoeden voor een burn-out. ‘Het wordt tijd dat werkgevers die nog niet in orde zijn er werk van maken’, zegt directeur-generaal Paul Tousseyn. Bedrijven die in de fout gaan, kunnen boetes tot 6.000 euro krijgen.

Bron: De Tijd


“De nieuwe wet over psychosociale risico’s die op 1 september 2014 van kracht werd, dwingt werkgevers om maatregelen te nemen tegen stress en burn-out op de werkvloer. Voordien beperkte die verplichte strijd tegen ‘psychosociale risico’s’ zich tot pesten, agressie en ongewenst seksueel gedrag.”

Bron: Jobat


“Stress op het werk is een groot probleem voor werknemers én werkgevers. Meer dan 30% van de ziektedagen wordt veroorzaakt door overmatige stress. En meestal leidt stress tot een langdurige afwezigheid van gemiddeld 20 werkdagen.

Stress kan een zware impact hebben op de werknemers. Werknemers met stress lijden vaak aan slapeloosheid, maag- en darmstoornissen, verhoogde bloeddruk, verminderde weerstand tegen infecties,… Op psychisch vlak kunnen gestresseerde werknemers sneller geïrriteerd zijn, meer piekeren, angst hebben, onzeker en vergeetachtig zijn,… Stress kan ertoe leiden dat werknemers minder presteren en meer fouten maken.

Voor bedrijven zou de meerkost per werknemer met stressklachten jaarlijks minstens 3.750 euro bedragen. Bovendien zouden werknemers met veel stress de onderneming op korte op lange termijn willen verlaten. Ze zouden ook minder lang willen doorwerken. Een bedrijf heeft er dus alle belang bij om een degelijk stressbeleid op te zetten. Dit houdt onder andere in dat werknemers voldoende autonomie, inspraak en ondersteuning krijgen.”

Bron: Prevent


“De verzuimduur van werknemers met burn-outsymptomen is bijna dubbel zo hoog (17 dagen/jaar vs. 9 dagen/jaar bij werknemers zonder burn-outsymptomen). Dit komt neer op 7.392 € extra kosten per werknemer met burn-outsymptomen per jaar, enkel en alleen voor de gevolgen van verzuim. Er zijn echter nog andere gevolgen waar kosten aan verbonden kunnen zijn: ze leggen de oorzaak van hun verzuim veel vaker bij het werk  (56% vs. 26%), vertonen veel meer stress (43% vs. 7%), hebben meer cognitieve stress (moeilijkheden om helder te denken, om zich te concentreren, om dingen te onthouden, om beslissingen te nemen) (50% vs. 18%), zijn alles bij elkaar genomen veel minder tevreden over hun werk (12% vs. 63%) en denken er meer aan om het bedrijf te verlaten (75% vs. 21%). Bevlogen werknemers daarentegen zijn meer tevreden over hun werk, verzuimen minder, vertonen een lager verloop, zijn meer betrokken en hebben minder stress.

Indien we in de toekomst de verzuimkosten naar beneden willen brengen, werknemers langer aan het werk willen houden, goede werkkrachten willen behouden of het welzijn van werknemers willen bevorderen, lijkt het verbeteren van de arbeidsomstandigheden door preventieve acties alvast de aangewezen weg.”

Bron: Idewe


Interesse in Reiki? Neem contact op voor een gratis proefbehandeling!

Energetische behandelingen zijn geen vervanging van een behandeling door een arts of medisch specialist, maar vormen een zinvolle ondersteuning. Consulteer daarom bij twijfel altijd een arts of medisch specialist.